2CoachesSessies

Coaching & Counseling 

Spring met de 2Coaches in het diepe

Wil jij of je kind zich nu eens eindelijk lekkerder in zijn vel gaan voelen, dan kijken wij graag met je mee naar binnen. We gaan je hulpvraag of probleem onderzoeken en hoe deze om te zetten is naar een wens: wat zou je willen bereiken? Dus naast de moeilijkheden kijken naar de mogelijk- en makkelijkheden en daar dan stap voor stap naar toe werken.

Veelal zijn de hulpvragen gericht op beïnvloeding van gevoelens, gedachten en gedrag.
Bij jongere kinderen gaat het dan met name om ongezond, teruggetrokken, dwars, druk of agressief gedrag, weerbaarheid en sociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Bij de overige doelgroep gaat het vooral over bevordering van zelfinzicht & ontplooiing voor persoonlijke ontwikkeling of op thema’s in de sociale & emotionele ontwikkeling zoals:

 • sociale vaardigheden / weerbaarheid
 • zelfvertrouwen / positief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • rouw en verlies
 • pestgedrag (dit gebeurt helaas ook op volwassen leeftijd)
 • communicatie / emotieregulatie
 • prikkelverwerkingsproblematiek (hsp)
 • patronen herkennen en zo vicieuze cirkels doorbreken
 • persoonlijk leiderschap
 • draaglast-draagkracht
 • stress reductie

Kinderen/jongeren vragen:
> Op school voel ik me vaak verdrietig en ik heb buikpijn, waar komt dat toch door?
> Andere kinderen pesten mij, kun je mij hierbij helpen?
> Ik heb last van mijn boosheid, hoe kan ik hiermee omgaan?
> Ik ben vaak zo zenuwachtig voor toetsen, wat kan ik doen om hier minder last van te hebben?
> Ik vind mezelf niet de moeite waard.

18+ en volwassenen vragen:
> Ik ga het niet redden met mijn studie omdat ik vaak in de stress schiet.
> Ik loop vast op mijn werk en ik weet niet hoe ik dit moet doorbreken.
> Ik klap dicht in gezelschap, ik zou me zo graag wat zekerder willen voelen.
> Ik heb het gevoel veel te veel ballen in de lucht te moeten houden, ik zou graag wat meer ademruimte krijgen.

Gezinsvragen: 
> Hoe kunnen we als partners/gezin weer op een lijn komen te zitten?
> De kinderen/ jongeren maken alleen maar ruzie met ons en elkaar.
> Hoe kan ik als net alleenstaande moeder mijn draai weer vinden?
> We willen als nieuw samengesteld gezin een goede start maken.

Ik werk systeemgericht dat wil zeggen dat ik belangrijke andere uit je omgeving ook betrek bij je coachtraject. Niet dat ze direct lijfelijk aanwezig hoeven zijn maar je omgeving heeft altijd invloed op je proces. Het kan betekenen dat ik wellicht wel een gesprekje met je kind aanga, broertjes/zussen erbij betrek of anderen om je heen wil bevragen. Natuurlijk wel altijd met toestemming van jou als cliënt of ouders in het geval van kinderen. Hier vindt je meer over onze werkwijze en methodieken.

In het intakegesprek gaan we je hulpvraag helder krijgen en samen kijken of mijn ondersteuning passend is bij jouw probleem. De klik tussen cliënt en coach is voor mij het allerbelangrijkste ingrediënt voor een succesvolle begeleiding. Indien nodig zal ik meedenken naar een meer geschiktere begeleiding en je doorverwijzen.

Coaching & Counselling is voor alle leeftijden vanaf 10 jaar, met én zonder coachhond. Er kan gewerkt worden in de praktijk, bij uitzondering ambulant (indien de omgeving hondvriendelijk is) en in de natuur.

Buiten zijn met de 2Coaches

Tarief 2CoachesSessies (financiering particulier):
Vrijblijvend intakegesprek maximaal 30 min  Gratis
Losse 2CoachesSessie van 1 uur en 15 min  €80,-
(Tussen) evaluatie  €49,-
5x2CoachesSessies incl. (tussen)evaluatie betaald na intake  €425,- *

*een 5x2CoachesSessies is tot een half jaar na aankoop geldig, daarna vervalt het (rest)bedrag. Geen restitutie en is niet overdraagbaar. 

2CoachesSessies kunnen alleen particulier gefinancierd worden.
Betaling gaat per factuur (betaald na intake voorafgaande aan de 1e sessie).
Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of verzet worden anders breng ik het tarief in rekening, voor de gereserveerde tijd.