Onze werkwijze

De missie van 2Coaches:

Stap voor stap vooruit

We helpen je graag stap voor stap vooruit om weer coach over je eigen leven te worden.

Je bent als cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, de 2Coaches faciliteren en begeleiden jou om je te leren weer bij jezelf te komen. Zodat je weer zelfverzekerd en met vertrouwen de wereld tegemoet gaat. De klik tussen cliënt en coach is voor mij het allerbelangrijkste ingrediënt voor een succesvolle begeleiding.

In dat kader zal ik ook niet volgens een vaste methode of techniek werken, het is iedere sessie weer maatwerk en zal een mengeling van jarenlange kennis en kunde worden. De gemiddelde deler zal het ervaringsgericht coachen met honden zijn. Het mag natuurlijk ook zonder coachhond maar deze vorm van coachen is juist zo bijzonder doordat het drempelverlagend werkt. Het zorgt voor levendigheid, plezier, speelsheid en humor.

Coaching met honden

Het is een directe ervaring: het raakt, komt binnen en je kunt er niet omheen. Zij spiegelen op je gedrag en gemoedstoestand en hun reactie is eerlijk en direct. Het contact en de verbinding met de hond is authentiek; zij hebben geen verborgen agenda. Activiteiten met honden kunnen zorgen voor mooie metaforen hoe om te gaan met situaties uit het echte leven. Oefenen met alternatief gedrag wordt vaak als veilig ervaren.

De humanistische en holistische visie passen goed bij mij. Het kijken en handelen vanuit de drie eenheid lichaam, geest en intuïtie en het streven hier voor de cliënt meer balans in te krijgen. De ene keer zal ik daarin meer adviserend zijn, de andere keer meer het zelfoplossend vermogen stimuleren.
Ook ben ik voorstander van oplossingsgericht werken; dit is pragmatisch en zonder omwegen gericht op resultaat. De kern van oplossingsgericht werken is ‘Doe wat werkt!’.
Provocatief coachen is een prikkelende manier van begeleiden; een unieke benadering van warmte, uitdaging en humor. Provocatief coachen is vaak effectief waar de klassieke benadering wellicht tekort schiet.
In systeemgericht coachen is ‘It take s a village to raise a child’ een veel gehoorde uitspraak en daar kan ik me helemaal in vinden. Ik kijk dan ook niet alleen naar de cliënt zelf, maar ook hoe zijn omgeving is; naar de mensen die veel met de cliënt omgaan.

Verder zal mijn advisering, coaching & counselling veelal bestaan uit:

  • pedagogische methodieken
  • aandacht voor groepsdynamica
  • planmatig werken
  • drama en theater technieken
  • ontspanning en lichaamstaal bewustzijn
  • bewustwording van je lichaam en intuïtie
  • positief beïnvloeden van gevoel, gedachte en gedrag

Ik ben geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ en verplicht me als zodanig om aan diverse voorwaarden te voldoen om cliënten goed te blijven begeleiden. Niet alleen als jeugd- en gezinsprofessional maar ook als volwassencoach en zeker ook betreffende honden aangezien zij mijn co-coaches zijn. Ik volg o.a. bijscholingen op het gebied van pedagogiek, coaching en honden. Zie voor diverse gevolgde deskundigheidsbevordering mijn LinkedIn profiel.

Mijn werkstijl kan ik het beste omschrijven als:

Out of tunnel visie

Laagdrempelig en informeel professioneel, oprecht belangstellend en integer, enthousiasmerend, dynamisch, aanstekelijk en doortastend. Maar ik kan ook spontaan, onverwacht of confronterend uit de hoek komen door te zeggen waar het op staat, snel tot de kern te komen of de vinger op de zere plek te leggen. Dit wel altijd met een empathische open blik en sensitief afstemmend op wat de cliënt aankan en nodig heeft. Vaak doe ik dit met humor waardoor soms ‘zware’ onderwerpen beter bespreekbaar zijn. Ook de aanwezigheid van de coachhond kan de situatie verlichten. Verder is een sterk punt mijn creativiteit betreffende activiteiten,
mijn out of the box durven te denken en kansen pakken die spontaan ontstaan.

Een aantal ervaringen met onze werkwijze:
Marleen: De dynamiek die Wendy overbrengt maakt me enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Ze stelt goede vragen. Vat het goed samen en is erg empathisch waardoor ik me kan openstellen. Ik voel me begrepen door haar. Ze durft een confronterende oefening te geven en kan hierin goed nabij blijven.

Renate: He Wendy, ik vond t erg leuk vanmiddag, om je aan t werk te zien. Je deed t echt top!! Zoon K. gaf je weinig energie en stof om mee te werken maar het lukte je toch om samen met Caylo er een super leerzame sessie van te maken. Je materiaal en ruimte waren ook super voor de sessie. Alles bij elkaar heb je echt iets moois om aan te bieden.

Claudette: Door de juiste vragen die Wendy stelde moest ik zelf op zoek naar antwoorden en werden ze bevestigd door de hond op de manier hoe zij reageerde, erg bijzonder. In beginsel dacht ik aan toeval en dat de hond precies wist wanneer en wat zij moest doen. Maar naderhand zag ik in dat dit kwam door mijn gevoel bij een antwoord waardoor de hond dit feilloos aanvoelde en er op een bepaalde manier op reageerde. Het moment dat zij bij me kwam liggen en op haar rug rolde om er mee aan te geven dat het goed voelde zowel bij mij als bij haar vond ik prachtig. Ik werd zelfs iets of wat emotioneel. Nu ik dit heb mogen ervaren samen met Wendy en Caylo zou ik dit soort therapie bij iedereen aanbevelen. Vooral voor kinderen is dit een zeer prettige aanpak.