De meerwaarde van Dog Assisted Coaching

2Coaches

Algemeen kan ik zeggen dat ik vind dat de hond een essentiële rol heeft bij deze vorm van ervaringsgerichte coaching, hij heeft echt meerwaarde in het coachingsproces. Je krijgt als het ware 2 Coaches voor de prijs van 1. Het is zo’n andere manier van werken dan ik gewend ben uit de reguliere (jeugd)hulpverlening, ik houd hier ontzettend van. Ik vind het iedere keer weer bijzonder om te zien wat er gebeurt als de cliënt met de hond aan de gang gaat. Het is vooral minder praten, meer doen! Ervaren, reflecteren en experimenteren. Het non verbale communiceren van honden raakt snel de kern. Hun spiegelende feedback is zo puur en zuiver, daar kan je niet omheen. Ook de metaforen en het oefenen met alternatief gedrag geeft direct resultaat. Het is zoveel vrolijker, laagdrempeliger en luchtiger dan mijn eigen ervaringen door de jaren heen. Mijn eigen herstelproces is zeker ook versneld en sterk verbeterd doordat Caylo in mijn leven kwam in een hele moeilijke tijd in mijn leven. Ik heb dit effect dus zelf mogen ervaren en gun dit ook een ieder om me heen.

Emoties voelen

Het werken met honden is o.a. effectief bij mensen die niet goed bij hun emoties kunnen, als het ware een muur om zich heen hebben opgebouwd. Door het werken met een coachhond stellen mensen zich eerder open. Je komt dan meteen bij de plek waar je wilt zijn. Namelijk bij je lijf en het voelen. Honden zijn zo prachtig in staat om ons te bevestigen in ons “zijn’. Het is dat pure, authentieke en bevestigende contact dat plaatsvindt tussen mens en hond. Of het nu als maatje, voorbeeld, motivator, steungever of spiegel is het raakt mensen iedere keer weer diep. En de mogelijkheden lijken oneindig om de hond in te zetten. Begeleiding met honden voor mensen die hulp nodig hebben, verlopen vaak ook veel sneller en soepeler. In de literatuur wordt deze begeleiding ook wel AAI (Animal Assisted Interventions oftewel dier ondersteunende interventies) genoemd.

Wat zijn nu de bewezen positieve effecten van AAI?

  • Het werken met honden maakt het knuffelhormoon oxytocine en de stress verlagende hormonen prolactine & endorfine aan. Deze zorgen voor ontspanning, werken bloeddrukverlagend en zorgen voor liefde, genegenheid en verzorging bij zowel mens als dier (Odentaal en Meintjes, 2003) .
  • Het bevordert sociaal gedrag; zoals openheid van mensen naar hun omgeving, stimuleert interactie, vergroot empathisch vermogen, prikkelt zorgvaardigheden.
  • Algemene cognitieve vaardigheden kunnen worden verbeterd; het vergroot de concentratie, stimuleert het geheugen en communicatieve vaardigheden.
  • Fysieke warmte en lichamelijk nabijheid wordt gevoeld en je leert op een fysieke manier affectie uiten naar de ander.
  • Emotioneel ervaar je een gevoel van verbondenheid, het heeft een positief effect op je gevoel van eigenwaarde, je leert emoties uiten en richting geven. Het kan een bewustwordingsproces losmaken doordat dieren gedrag en onderliggend gevoel spiegelen.

Toch blijft de hond altijd een hulpmiddel in het coachproces. De coach zijn taak, rol en expertise bepaalt de kwaliteit van de coachsessie en het hele coachtraject. De hond mag nooit en te nimmer verantwoordelijk zijn in of voor het proces waar hij wordt ingezet. Ook kan hij niet verantwoordelijk zijn voor het effect van zijn aanwezigheid op het coachproces.

Wetenschappelijke onderbouwing in zeer begrijpbare taal:
‘hoe kan een dier jouw dokter zijn’:

onderscheid tussen de zin en onzin van AAI.