Info

De 2Coaches komen ook graag naar je toe

Wij werken vanuit een praktijk in Venlo, we werken soms ambulant in je eigen huis/tuin (indien de omgeving hondvriendelijk is) en ook is wandelcoaching mogelijk. Er zal vaak buiten gecoacht worden, op locatie of in de natuur. Denk aan kleding en schoeisel dat geschikt hiervoor is.

Tarieven zijn te vinden bij het aanbod.
En zie hier de complete Tarievenlijst van al het 2Coaches aanbod. OrganisatieTrajecten, voorlichting en workshops zijn maatwerk tarieven, informeer vrijblijvend.

Overige tarieven:
(Eind)verslag op verzoek                                                        €49,-
Reiskosten incl. reistijd buiten gemeente Venlo                     €25,- per half uur
Reiskosten buiten gemeente Venlo                                        €0,29 per km
Afspraken binnen gemeente Venlo zijn zonder reiskosten en reistijd. Het outreachend werkgebied is in een radius van 50 km om Venlo. Incidenteel mogelijk in het hele land, vraag naar de mogelijkheden.

Alle tarieven zijn BTW vrij o.v.b. van wijzigingen!

Begeleiding kan alleen particulier gefinancierd worden.
Betaling gaat per factuur (betaald na intake voorafgaande aan de 1e sessie).
Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of verzet worden anders breng ik het tarief in rekening, voor de gereserveerde tijd.

Bij het intakegesprek, waarbij ook de wijze van financiering wordt besproken, wordt al dan niet een begeleidingstraject en het wel of niet inzetten van een coachhond vastgesteld. Bij het werken met coachhonden wordt er een coachcontract opgesteld i.v.m. waarborgen veiligheid en welzijn van alle partijen. Bij kortdurende begeleiding zonder hond is dit niet altijd noodzakelijk.

Ben er wel bewust van dat honden niet altijd te regisseren zijn, dat ze ziek worden, gewoon hun dag niet hebben of de weersomstandigheden werken onmogelijk maken, waardoor ik zal besluiten om (in overleg) op een ‘reguliere’ coachsessie over te gaan. Vanwege het welzijn van de honden zijn ze per week ook beperkt inzetbaar.